mag. Brigita Kričaj Korelc sem diplomirala leta 1995 iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 sem pridobila akademski naziv magistrica znanosti s področja klinične psihologije.
Sem članica Društva psihologov Slovenije, Združenja psihoterapevtov Slovenije in Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.
Leta 2013 sem med prvimi psihologi v Sloveniji pridobila EuroPsy certifikat (European Certificate in Psychology) s področja zdravstvene psihologije. Evropski certifikat iz psihologije izdaja Evropska zveza združenj psihologov (European Federation of Psychologists' Associations - EFPA). EuroPsy certifikat pridobijo psihologi, ki dosegajo določene izobrazbene in strokovne kriterije.

V zasebni psihološki in psihoterapevtski ambulanti v Velenju opravljam psihološko svetovanje in psihoterapijo (razvojno analitično in vedenjsko-kognitivno psihoterapijo).
Poleg izvajanja psiholoških in psihoterapevtskih terapij, pišem še strokovne članke, izvajam različne delavnice in predavanja za študente, starše, učitelje in strokovne delavce različnih strok.

Pri svojem delu izhajam iz znanstvenih spoznanj psihologije, razvojno analitične ter vedenjsko–kognitivne psihoterapije in drugih sorodnih ved ter dolgoletnih praktičnih izkušenj pri delu z ljudmi. Zavezana sem etičnemu kodeksu psihologov in ga pri svojem delu s klienti dosledno upoštevam.